Historicus r.f.

Historicus r.f. är ämnesföreningen för studerandena vid det svenskspråkiga läroämnet Historia. Verksamheten är mångsidig: möten, föredrag, seminarier, fester, sitsar, exkursioner m.m.

blä

blä

Möten

Historicus r.f. håller ett månadsmöte en gång i månaden i vårt klubbrum Dystopin på Nya studenthusets femte våning. Under mötet behandlas aktuella ärenden som angår föreningen. Årsmötet hålls i början på varje år. På årsmötet beviljas den gamla styrelsen ansvarsfrihet och det nya årets budget och verksamhetsplan fastställs. Valmötet hålls i slutet på året, oftast i samband med december månads månadsmöte. Där väljs styrelsen och funktionärerna för nästa år.

blä

blä

Studie- och arbetslivsverksamhet

Historicus värnar om studerandenas rättigheter vid universitetet på många plan, och strävar även till att stöda dess medlemmar i deras studier. Historicus deltar aktivt i möten på institutionen som berör studiefrågor och har även en öppen dialog med personalen om studiefrågor. Exempelvis brukar Historicus varje år komma med kursförslag till institutionen.

Historicus r.f. har även kontakt med flera aktörer på arbetslivsmarknaden samt intressebevakningsföreningar såsom SPECIA – Experter och högre tjänstemän r.f.

blä

blä

Fester

I augusti- september ordnas flertalet traditionella gulnäbbsevenemang och fester. Exempelvis Gulissits samt Gulisintagning på Sveaborg. I september ordnas också Skördefesten, som är en kräftskiva.

I oktobermånad besöker föreningen läroämnets personal under Halloween-helgen, uppklädda till vålnader och spöken. I december ordnar föreningen en snäppet festligare tillställning i nära anknytning till självständigheten.

Julfesten ordnas som väntat i december. Programmet består av middag och ett Luciaspex som ordnas av första årets studerandena.

I februari-mars firas Fastlagstisdagen med pulkaåkning i Brunnsparken och gemytlig samvaro med fastlagsbullar, ärtsoppa och punsch på Nya Studenthuset.

Årsfesten firas traditionellt nära den 15 mars - på Idus martiae, Caesars dödsdag. Festen följer traditionsenligt ett tema och består av en årsfestsupé samt ett årsfesttal och övrigt program. Representanter från andra föreningar närvar också.

Valborgsfirandet börjar oftast redan i god tid och slutas med sillfrukost i Kajsaniemiparken på valborgsmässodagen.

Övriga större fester ordnas regelbundet tillsammans med Kronos och andra vänföreningar. Egna sitsar ordnas i regel ungefär en gång per månad.

blä

blä

Exkursioner

Höstexkursionen, som ordnas varje år, riktar sig till något relativt närliggande område och följer ibland något speciellt tema. Resan varar vanligen mellan en och ett par dagar. Under resans lopp håller de äldre studerandena något föredrag som kan anknytas till resans tema eller resmålet.

Vårseminariet går av stapeln vart annat år i slutet av våren. Vårseminariet har oftast som tema något geografiskt område, som seminariet reser till. Tidigare resemål är till exempel Skottland (2008), Tyskland och Belgien (2010), Uppsala (2012), Belgrad (2014), Bosnien & Hercegovina (2016). Vårseminarieexkursionen 2018 går till Slovenien.

blä

HSF (Historia Studerandenas Förbund) och ISHA (International Students of History Association) ordnar olika exkursioner som frivilliga ur föreningen kan delta i. Ofta rör man sig inom Finland men ibland även utomlands.

blä

blä

Sportevenemang

Historicus idrottsklubb kallas Kjæmpetorskarne och spelar olika grenar enligt intresse, samt ordnar idrottsträffar i samarbete med Kronos r.y. och Fibula r.y.

Historicus grundade år 2012 också en boxnings- och självförsvarsklubb, HBC (Historicus boxing club), som ordnar mer eller mindre regelbunden verksamhet. För mer info om detta, tag kontakt med klubbens "tränare" Oskar Dikert eller Tomi Ståhlberg.

I den årligt återkommande Historiaden möter Historicus Historikerföreningen Kleio vid Åbo Akademi i tre "idrottsgrenar", som värdföreningen hittar på. Tävlingen arrangeras vartannat år av Historicus i Helsingfors och vartannat i Åbo.

blä

blä

Kulturverksamhet

Vår kulturverksamhet består av litet av varje! Som exempel kan nämnas filmkvällar, teaterbesök, spelkvällar och museiexkursioner.