Historicus r.f:s miljöplan 2019

Miljön är något man eftersträvar att bevara och Historicus r.f. kommer att fortsätta med att beakta miljön och vara miljövänlig. Det är till min uppgift i föreningen att hålla koll på och hjälpa andra att vara på miljöns sida. Föreningen i sig själv håller också koll på att miljön inte förorenas. Miljöplanen kommer att ses igenom årligen och miljöansvarige för Historicus kommer att följa regelbundet miljöarbeten och miljöpåverkan.

För det mesta ordnas Historicus r.f:s verksamheter i fakultetsföreningen Humanisticum i Nya Studenthuset. Ur ett miljöperspektiv är det ytterst viktigt att föreningsmedlemmarna sorterar bio-, glas-, kartong-, energi-, metall- och pappersavfall rätt. Vid all användning av utrymmen i Nya Studenthuset bör avfall sorteras rätt. Evenemang som hålls på en annan plats bör man också då komma ihåg att inte skräpa omgivningen och istället, om det är möjligt, sortera avfallen rätt eller ta med avfallen till en plats där man kan sortera dem rätt. Medlemmarna bör också städa efter sig efter ett evenemang/sits.

Det hör till att vid sitser serveras det mat och matlagningen sker vid utrymmen eller så lagar medlemmarna maten i sitt hem om de önskar att göra så. Föreningens och utrymmens egna kärl, glas och verktyg används till serveringen och matlagningen. Engångskärl används om det inte finns en annan möjlighet. Ur ett miljöperspektiv vore det bra att servera vegetarisk mat och mat som innehåller miljövänligt kött. Det finns inget sådant som miljövänligt kött, men kyckling kan man ta i beaktan och använda det istället för nött- och fårkött och minska på CO2-utsläpp. Föreningen eftersträvar att köpa inhemskt och ekologiskt producerade produkter. Matrester bör man minska.

Ifall Historicus r.f. ordnar ett evenemang någonstans i Helsingfors eller i Huvudstadsregionen bör man tänka på miljön. Användning av kollektivtrafiken rekommenderas för att minska på koldioxidutsläppet. Cykling och promenera rekommenderas om distansen är kort. Om möjligheten inte finns att använda kollektivtrafiken får man köra med sitt eget fordon, och man bör då samåka.

Informationsförmedling inom Historicus r.f. kommer att ske elektroniskt. Papper som används bör kopieras och utskrivas i dubbelsidigt format för att minska på pappersavfall.

Under året 2019 kommer Historicus r.f. att samla pengar till ett projekt för att förbättra och rengöra Östersjön. Detta kommer att ske i och med årsfesten 16.03.2019, och temat för festen är om Östersjön. Alla som deltar i festen kommer att hjälpa Östersjön med att sänka 1€ till projektet.

Historicus eftersträvar att öka på Östersjöns välmående. Under detta år och kommande år eftersträvas att alla i föreningen beaktar miljön.

 

 

Karl Heikkilä

Historicus r.f. miljöansvarig 2019